Desatinné čísla.

Precvič si násobenie a delenie desatinných čísel.

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
56,16:0,12=2,072.12=
::::.:
0,52:0,016=0,592:3,7=
======
:=.=