Premena jednotiek objemu.PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
512 hl + 235 l= m322 m3 - 45 dm3= cm3
0,08 m3 + 458 cm3= dm30,62 dm3 - 62 cm3= mm3
123,2 l +489 hl= dm3400 l - 2 hl= m3
97 m3 - 23 dm3= cm32,8 dm3 -8,2 cm3= mm3
400,3 mm3 + 6,3 cm3= dm34,8 m3 -0,03 hl= dm3
9000 cm3 + 8 m3= dm31,2 hl - 0,005 m3= dl
6,44 cm3 + 78,5 dm3= mm34444 mm3 - 4 cm3 = dm3