Sčítanie a odčítanie desatinných číselNájdi správne dvojice.