Obsah a obvod obdĺžnika

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke (strany obdĺžnika, obsah alebo obvod obdĺžnika).
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
a (cm)233,95,94,5
b (cm)8161008,7
S (cm2)6436,9
o (cm)2050016,8