Obsah a obvod štvorca

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke (stranu štvorca, obsah alebo obvod štvorca).
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
a (cm)20,5
S (cm2)16100641
o (cm)20