OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 15.07.2021 07:03:45 

SUPER MATEMATIKA

Hádanky‚ doplňovačky
Zábavné úlohy.
 
Zahrajte sa hry:
MILIONÁR pre 6.roč. -desatinné čísla v slovných úlohách zameraných na finančnú gramotnosť
RISKUJ! -opakujeme desatinné čísla
RISKUJ! -opakujeme uhol, veľkosť uhla, operácie s uhlami
RISKUJ! -opakujeme výrazy s premennou, rovnice
Domino -sčítanie desatinných čísel
Domino -odčítanie desatinných čísel
Domino -delenie prirodzených čísel spamäti
Domino -poradie počtových operácií
Pexeso -percentá odkryté kartičky
 
Nižšie nájdete rôzne matematické krížovky, doplňovačky, hádanky. Sú vytvorené v programe Hot Potatoes.
Príjemnú zábavu!