OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 15.07.2021 07:03:45 

SUPER MATEMATIKA

6. ročník
Precvičujeme matematiku 6. ročníka
 
Testy z matematiky vytvorené v programe Hot Potatoes
 
Prirodzené čísla
 
Desatinné čísla
Rekordy v živej prírode -počtové operácie s desatinnými číslami
 
Obsah a obvod štvorca
 
Uhol
 
Deliteľnosť prirodzených čísel
 
Kombinatorika
 
Aplikačné úlohy
 
Celé čísla